Reitsportanlage Ohrdruf e.V. Reitsportverein Ohrdruf